Výskumné projekty

Klinika dlhodobo realizuje interdisciplinárny výskum v pedopsychiatrii a psychiatrii dospelého veku u pacientov s depresívnou poruchou, s ADHD a s poruchami autistického spektra so zameraním na klinickú farmakológiu, psychofyziológiu, biochémiu a genetiku.

Klinika je súčasťou psychofyziologického laboratória divízie neurovied Martinského centra pre biomedicínu – BioMed JLF UK v Martine. Pracovníci kliniky sa podieľajú na riešení viacerých výskumných projektov (VEGA, APVV, granty MZ SR, OP výskum a vývoj a OP vzdelávanie, výskumné projekty doktorandského štúdia v klinickej farmakológii a fyziológii).

Doterajšie výsledky prispievajú nielen k poznaniu ďalších faktorov duševných porúch, ale sú významné pre pacienta z hľadiska účinnosti a bezpečnosti liečby.