Pedagogická činnosť

Na klinike prebieha celoročne teoretická a praktická výučba študentov JLF UK v Martine v lekárskych a nelekárskych študijných programoch, v slovenskom aj v anglickom jazyku, v 1., 2., 3. stupni vysokoškolského vzdelávania a v rámci špecializačného štúdia. Praktická výučba sa realizuje v kontakte s pacientom pod odborným vedením pedagógov JLF UK v Martine. Na pedagogickej činnosti sa podieľa väčšina lekárov, psychológov a sestier UNM.