Osobnosti

Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Prednosta kliniky
MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.
Zástupca prednostu pre diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť
MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť
doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH
Vedúca sestra