Pripravte sa na hospitalizáciu

Počas hospitalizácie pacient potrebuje pohodlné denné a nočné oblečenie, obuv a hygienické potreby, ktoré spĺňajú kritériá bezpečnosti a prevencie úrazov. Potrebné je priniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu a všetky lieky, ktoré pacient užíva, vrátane liekov na telesné ochorenia a výživových doplnkov pre vyhodnotenie ich potreby a významu z hľadiska racionálnej farmakoterapie. Cenné veci a väčší obnos peňazí treba nechať doma alebo odovzdať príbuzným, pričom peniaze možno uložiť do nemocničného trezoru. Používanie mobilných telefónov, počítačov a iných elektronických zariadení je možné len so súhlasom ošetrujúceho lekára a na vlastnú zodpovednosť pacienta. Podrobnejšie informácie sú uvedené v aktuálnom domácom poriadku kliniky, ktorý má pacient a jeho príbuzní k dispozícii pri prijme aj počas hospitalizácie.