Špecializované vyšetrenia

Počas psychologického vyšetrenia potrebuje pacient pri zhoršenom zraku vlastné okuliare a pri zhoršenom sluchu svoj načúvací aparát. V prípade akútnych telesných ťažkostí pacientov hospitalizovaných na klinike sa realizujú aj rôzne špecializované vyšetrenia podľa odporúčania konziliárnych lekárov. Vyšetrenia, ktoré nie sú akútne a majú význam v diferenciálnej diagnostike dlhodobejších telesných ochorení sa realizujú ambulantne po ukončení hospitalizácie na klinike.