Liečba

V liečbe sa uplatňujú najmodernejšie poznatky z psychofarmakoterapie. Známe je, že psychické poruchy súvisia s chemickou nerovnováhou mozgu, ktorú upravujú lieky – psychofarmaká a tým dochádza k ústupu príznakov duševnej poruchy.

Psychofarmakoterapia je v závislosti od diagnózy doplnená o psychoterapiu, psychoedukáciu,  psychiatrickú rehabilitáciu a režimovú liečbu. Súčasťou liečby v detstve sú aj individuálne a skupinové vzdelávacie a iné voľnočasové aktivity pod vedením erudovaných pedagógov základnej školy. 

Niektoré ťažké akútne duševné poruchy sú liečené aj prechodnou elektrokonvulzívnou terapiou krátkym elektrickým impulzom mozgu, ktorý prispieva k rýchlejšej úprave narušených chemických procesov mozgu. Vykonáva sa po predchádzajúcich vyšetreniach v krátkodobej celkovej anestézii moderným prístrojom Thymatron systém IV s monitorovaním rôznych fyziologických parametrov.