Diagnostika

Základnými vyšetrovacími postupmi pri diagnostike psychických porúch sú opakované diagnostické rozhovory viacerých psychiatrov s človekom s psychickými problémami, doplnené o informácie od kľúčových osôb z okolia, od iných lekárov, ďalej zdravotné informácie zo zdravotnej dokumentácie a pozorovanie psychického stavu. Častou súčasťou vyšetrenia je testovanie škálami a posudzovacími stupnicami, ktoré vykonáva a hodnotí psychiater a klinický psychológ.

Podľa typu psychických a pridružených telesných problémov pacienta sa realizujú aj rôzne somatické vyšetrenia, najčastejšie interné, neurologické a u detí pediatrické vyšetrenie.  Pri psychických poruchách a ich liečbe sa vykonávajú laboratórne krvné a iné testy, v indikovaných prípadoch aj EEG vyšetrenie a zobrazovacie vyšetrenia (CT, MR mozgu).