Využitie vašich darov

Vďaka finančným prostriedkom a vecným darom sa nám od roku 1998 prostredníctvom Neinvestičného fondu Rozvoj detskej chirurgie darí vylepšovať podmienky na Klinike detskej chirurgie.  

Použitie finančných prostriedkov

Darcovia a sponzori

 Veľká vďaka patrí aj Občianskemu združeniu Matka a dieťa Turca, prostredníctvom ktorého sme najmä v roku 2012 vybavili nové priestory lôžkovej časti Kliniky detskej chirurgie. Celkovo bola investovaná suma viac ako 10.000,- €. Vďaka tomuto občianskemu združeniu sme vybavili kuchynku (spotrebiče a kuchynská linka), zariadili sme izby pacientov (nábytkom a televízormi) a mohli sme vymeniť nadrozmerné okno v pooperačnej izbe pacientov.

Ďalšie prostriedky, ktoré Občianske združenie Matka a dieťa Turca získali pre nás od Mesta Martin (1500,-€), boli použité na materiál na vymaľovanie priestorov detskými motívmi. Za krásnu a nezištnú prácu ďakujeme akademickým výtvarníkom Ivon Žirkovej a Jánovi Gejdošovi.