Občianske združenie

Neinvestičný fond Rozvoj detskej chirurgie, Mojmírova 23, 036 01 Martin

správca fondu: Doc.MUDr. Milan Dragula, PhD. mimoriadny profesor

č.ú. VÚB a.s.: SK27 0200 0000 0012 5649 2453   

IČO:36137782

DIČ: 2021652578

http://detskachirurgia.sk/pomozte-detom-darujte-nam-2-z-dani-financny-alebo-materialny-dar