Predoperačné vyšetrenia

Predoperačné vyšetrenia krvi a moča sa pred plánovanou operáciou vyšetrujú u obvodného lekára. Výsledky vyšetrení by nemali byť staršie ako 14 dní.

Vyšetrenia u špecialistu (kardiológ, alergológ), ak je dieťa u špecialistu sledované, by pred operáciou nemali byť staršie ako 30 dní.

Dieťa musí byť pred plánovaným operačným zákrokom mesiac bez infektu, nemôže užívať antibiotiká a nemalo by byť očkované pred zákrokom, inak je potrebné plánovanú operáciu odložiť. 

Tlačivá na predoperačné vyšetrenia

Nový termín plánovaného operačného zákroku je možné dohodnúť aj telefonicky: utorok, štvrtok, piatok od 8:30 do 12:00 hod, na telefónnom čísle 043/4203 699