Návštevné hodiny

  • návštevné hodiny sú denne po 15:30 hod do 17:00 hod, cez víkend a vo sviatok po 14:00 hod do 17:00 hod 
  • mimo návštevných hodín po dohode s lekárom alebo sestrou 
  • telefonické informácie o zdravotnom stave podáva ošetrujúci lekár osobne alebo telefonicky na t. č. 043/4203147, 043/4203699