Pripravte sa na hospitalizáciu

Pokyny pre pacientov a zákonných zástupcov pacienta

 • pred hospitalizáciou na našom oddelení absolvuje pacient u svojho obvodného lekára (pediatra) pediatrické predoperačné vyšetrenie podľa priloženého tlačiva
 • ak sa vyžadujú iné doplňujúce odborné vyšetrenia (kardiologické, neurologické a pod.), pacient ich pred hospitalizáciou absolvuje v mieste bydliska
 • v deň príjmu (resp. pred dátumom príjmu) absolvuje pacient  anesteziologické predoperačné vyšetrenie v ambulancii predanesteziologických vyšetrení v UNM (pri posluchárňach UNM, pri bezbariérovom bufete) od 12:00 do 13:00 hod
 • po absolvovaní anesteziologického predoperačného vyšetrenia v deň príjmu sa pacient hlási na ambulancii detskej chirurgie pavilón 5/0

Na hospitalizáciu si prineste

 • zdravotnú dokumentáciu dieťaťa (aktuálny výpis zo zdravotnej dokumentácie)
 • kompletne vyplnené tlačivo pediatrického predoperačného vyšetrenia
 • poistenci „EU“ mimo územia SR – kópiu karty poistenca
 • osobné hygienické potreby (zubnú kefku, pastu, mydlo, hrebeň, uterák, toaletný papier), prezúvky, pyžamo a iné veci, ktoré chcete používať vlastné (napr. príbor, teplomer, a pod.),
 • náhradné jednorázové plienky, zvlhčovacie obrúsky, krémy, ak je dieťa plienkované
 • špeciálne náhrady materského mlieka, ak ich dieťa pije
 • lieky, ktoré dieťa užíva
 • sprievodca dieťaťa, ktorý má byť hospitalizovaný pri svojom dieťati, si pre seba donesie osobné hygienické potreby, pyžamo/domáce oblečenie, prezúvky a iné veci, ktoré chce používať vlastné (napr. príbor)
 • deň pred operáciou pacientovi zabezpečte dostatočný príjem tekutín (pitný režim) a obmedzte sladkosti 

Sprevádzajúca osoba pacienta do 3 rokov veku je hospitalizovaná bezplatne.

Sprevádzajúca osoba pacienta nad 3 roky veku platí 3,32€ za deň (tlačivo k úhrade dostanete pri prepustení)

Nenoste cennosti a väčší obnos peňazí!

Laboratórne vyšetrenia nesmú byť staršie ako 14 dní,

 • odborné vyšetrenia (kardiologické, neurologické a podobne) nesmú byť staršie ako mesiac
 • po akútnom respiračnom infekte, po močovom infekte, po infekčnom ochorení a po očkovaní sa plánovaný chirurgický výkon musí odložiť o 3 - 4 týždne