Liečba

Vrodené a získané ochorenia krku

 • tortikolis
 • branchiálne cysty a sínusy
 • lymfangiómy
 • mediálna a laterálna krčná cysta
 • lymfadenopatia krku
 • preaurikulárne výrastky

Vrodené a získané ochorenia tráviaceho systému

Vrodené a získané ochorenia respiračného systému

 • diafragmatická hernia
 • sekvesterácia pľúc
 • cystická edenomatoidná malformácia pľúc
 • lobárny emfyzém
 • pľúcne cysty
 • pneumotorax
 • fluidotorax
 • tumory pľúc
 • poškodenie trachey

Vrodené a získané ochorenia hrudnej steny

Vrodené a získané ochorenia brušnej steny a slabín

Iné

 • perianálny absces  
 • pilonidálny sínus
 • ganglióm
 • kožné névy, molusky, bradavice
 • zarastajúce nechty (unguis incarnatus), panaríciá
 • cudzie telesá v tráviacom trakte