Výskumné projekty

Naša klinika je súčasťou niektorých významných operačných programov podporovaných Európskou úniou:

  • Centrum experimentálnej a klinickej respirológie – operačný program „Výskum a Vývoj“
  • Dobudovanie Centra experimentálnej a klinickej respirológie – operačný program „Výskum a Vývoj“
  • Meranie kinetiky cílií respiračného traktu – operačný program „Výskum a Vývoj“
  • Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine – operačný program „Vzdelávanie“
  • Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine – operačný program „Vzdelávanie“
  • Dobudovanie infraštruktúry vzdelávania vo všeobecnom lekárstve, zubnom lekárstve a nelekárskych študijných odboroch na JLF UK v Martine
  • Využitie systému PACS vo výskume a vývoji

Pracovisko KDAIM je lídrom v oblasti liečby exogénnym surfaktantom u detí s ARDS. V rámci tejto liečby je aj koordinačným centrom pre spolupracujúce európske klinické pracoviská (Split, Zagreb, Ljubljana, Rím, Modena, Viedeň, Praha, Plzeň, Moskva, St. Petersburg a ďalšie.