Občianske združenie

Na našej klinike sme v roku 2012 založili Občianske združenie na pomoc kriticky chorým deťom severného Slovenska.

Poslaním združenia je pomáhať kriticky chorým deťom hospitalizovaným na Klinike detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny (ďalej len „KDAIM“) Univerzitnej nemocnice Martin.

Hlavnými cieľmi a  úlohami združenia sú:

  • podporovanie humanizácie a skvalitnenia zdravotnej starostlivosti o kriticky chorých detských pacientov,
  • podporovanie zriadenia dôstojných priestorov slúžiacich na poskytovanie zdravotnej starostlivosti o kriticky choré deti, 
  • vylepšenie technického a prístrojového vybavenia pracoviska KDAIM a iné.

Nakoľko naplnenie poslania a úloh nášho združenia je priamo závislé od získaných finančných zdrojov obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc: oslovením firiem z vášho regiónu o finančnú pomoc pre naše občianske združenie formou priameho finančného daru, 2% z dane alebo priamym zakúpením prístrojov a zariadení potrebných pre našu kliniku

Vašou  priamou finančnou podporou na účet občianskeho združenia alebo poukazaním 2% z Vašej dane - postup a aktuálne tlačivá nájdete na našom webe www.ozkdaim.eu

 Za každú formu pomoci Vám týmto v mene všetkých chorých detí

Ďakujeme!