Čo ponúkame

Naša klinika zabezpečuje transport kritických chorých detí v rámci Žilinského samosprávneho kraja detskou mobilnou intenzívnou jednotkou (MIJ). Transport je zabezpečený erudovaným pediatrickým tímom. K dispozícii je 11 lekárov a 11 sestier. 

Sanitné vozidlo na prevoz kriticky chorých detí spĺňa  vysoký štandard technického vybavenia daný Zbierkou zákonov č. 287/2005,  čiastka 123, strana 2819.

Transport pacienta detskou MIJ koordinujeme s Krajským operačným strediskom v Žiline.

Spádové oblasti MIJ: Liptov, Orava, Kysuce, Žilina, Považská Bystrica, Prievidza, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča

Postup pri nahlásení prekladu pacienta na KDAIM:

1. Zavolať na posteľovú časť KDAIM t. č. +421 43 4203 192, dohovoriť preklad pacienta s prednostom kliniky, resp. primárom a v službe so službukonajúcim lekárom.

2. Prekladajúci lekár informuje o aktuálnom stave pacienta, doterajšej liečbe a diagnostike, konzultuje ďalšiu liečbu a diagnostiku do príchodu transportného tímu a nahlási identifikačné údaje o pacientovi (meno, bydlisko, rodné číslo, diagnózu, poisťovňu, hmotnosť). 

3. Prekladajúci lekár zavolá  na KOS t.č. 155, kde žiada o prevoz pacienta detskou MIJ na KDAIM.

Kriticky choré deti transportujeme detskou MIJ aj na špecializované pracoviská: detské kardiocentrum, popáleninové centrá a  detské onkologické centrá.