Výskumné projekty

Aktuálne riešené projekty v rámci Transplantačno-nefrologického oddelenia

VEGA

  • 1/0023/19 „Adipocytokíny ako nové markery akútnej rejekcie transplantovanej obličky.
  • 1/0238/21: Kontinuálny monitoring glykémie po transplantácii obličky v tesnom potransplantačnom období

 Ďalšie projekty

  • Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít“ (ITMS 313011V 344) v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, číslo výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

 V rámci Transplantačného centra UNM bolov období posledných 5 rokov odpublikovaných celkovo 37 vedeckých publikácií, z toho 21 v časopise s IF, priemerný IF 3,525 (0,610 – 5,085).