Osobnosti

prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD., FERA
primárka
doc. MUDr. Matej Vnučák, PhD.
zástupca primára TC
MUDr. Karol Graňák, PhD.
lekár TC zodpovedný za program klinickej nefrológie
MUDr. Monika Beliančinová
lekár TNO
MUDr. Patrícia Kleinová
doktorand dennej formy, lekár TNO
MUDr. Timea Blichová
doktorand dennej formy, lekár TNO
Mgr. Jana Repovská
vrchná sestra
Mgr. Alexander Sendrey
koordinátor TC
Bc. Petra Zichová
koordinátor TC
Bc. Vladimír Mojžiš
koordinátor TC