Pripravte sa na hospitalizáciu

Lôžkové oddelenie je umiestnené v 7. pavilóne na 3. poschodí, zabezpečujeme 24 hodinovú starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov.

Tč. 043/4203 268

Vážená pani, Vážený pán,
v prípade, že budete hospitalizovaná(ý) na Transplantačnom centre  UNM v Martine:

So sebou si prineste:

  • zoznam aktuálne užívaných liekov
  • lieky, ktoré pravidelne užívate, ráno pred hospitalizáciou nevynechávajte
  • osobné potreby (domácu obuv, pyžamo, uterák, a pod.). hygienický balíček obdržíte pri prijatí na lôžko. Balíček obsahuje: zubnú kefku, zubnú pastu, toaletný papier, mydlo – tuhé, sprchovací gel
  • zdravotnú dokumentáciu  s výsledkami vyšetrení, staršie záznamy o svojom ochorení, kópie lekárskych prepúšťacích správ,
  • doklad o PN, ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom 
  • platný občiansky preukaz a preukaz poistenca,
  • poistenci „EÚ“ – prineste so sebou kópiu karty poistenca

Môžete si so sebou priniesť : svoj príbor, mobilný telefón, knihu, časopisy a pod. Mobilný telefón sa nesmie používať  na rádiologickej klinike, na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny a na ďalších vyznačených miestach, kde by mohol ohroziť správny chod životne dôležitých prístrojov.

Čo si radšej nevziať:

Väčšie množstvo peňazí, šperky, cennosti, kreditné karty, drahú elektroniku.

Nemocnica ručí za odložené veci, ktoré sa obvykle prinášajú do nemocnice. Nepočítajte s tým, že zdravotnícke zariadenie prevezme zodpovednosť za vyššie sumy peňazí a za cennosti, pokiaľ si ich neodložíte do trezoru k tomu určenému, ktorý sa nachádza mimo kliniky – v pokladni UNM.

Vo všetkých priestoroch kliniky a celej nemocnice je zákaz fajčiť.