Pedagogická činnosť

Transplantačné centrum UNM zabezpečuje pregraduálnu výučbu v rámci I. Internej kliniky (praktické cvičenia a prednášky z nefrológie) a postgraduálne vzdelávanie v špecializačnom odbore nefrológia na JLF UK. 

prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD., FERA je školiteľkou doktorandského štúdia v rámci I. Internej klinike JLF UK a UNM v odbore vnútorné choroby.