Pedagogická činnosť

OC sa podieľa na výučbe študentov JLF UK v rámci medicínskych odborov radiačná a klinická onkológia.  OC je akreditovaným pracoviskom postgraduálnej výučby v medicínskom odbore radiačná onkológia.