Pripravte sa na hospitalizáciu

Informácie pre pacientov

Vážená pani, Vážený pán,
v prípade, že budete hospitalizovaná(ý) na Klinike ORL a ChHaK UK JLF a UNM v Martine za účelom operačného výkonu, pri ktorom budete uspatá(ý), prosíme Vás dostavte sa v deň prijatia do príjmovej ambulancie kliniky okolo 8:00 hod.
So sebou si prineste:

  • originálne balenia liekov, ktoré pravidelne užívate
  • hygienické vreckovky (2 balíky)
  • osobné a hygienické potreby
  • zdravotnú dokumentáciu (výpis zo zdravotnej dokumentácie)
  • platný občiansky preukaz a preukaz poistenca

Neodporúčame mať so sebou väčší obnos peňazí a cenných vecí.

Prosíme Vás, aby ste sa 48 hodín pred operačným výkonom (medzi 13:00 a 15:00 hod.) telefonicky informovali (na čísle telefónu 043/4203 634), či má Univerzitná nemocnica Martin kapacitu na jeho vykonanie, a či Váš operačný výkon nebude preložený.

Ak nemôžete nastúpiť v deň objednania na hospitalizáciu zo zdravotných, rodinných, eventuálne iných dôvodov, oznámte nám to, prosíme Vás,  v dostatočnom časovom odstupe  telefonicky na tel. čísle 043/4203 634