Občianske združenie

Obchodné meno (Názov): Občianske združenie pre rozvoj otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 31936334
Sídlo: 03601 Martin, Kollárova 2

IBAN číslo účtu: SK5302000000003188677956 / kód banky: 200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

tel: 043/4203282(828)

kontaktná osoba: MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.