Osobnosti

doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.
zástupca pre pedagogickú činnosť
MUDr. Pavel Hanzel, PhD.
zástupca prednostu
Mgr. Anna Jamborová
vedúca sestra