Osobnosti

Osoba zodpovedná za chod ústavu:

Prednosta: ProfMUDr. Lukáš Plank, CSc., tel:+421 43 4133002
Zástupca prednostu: prim. MUDr. Peter Szépe, CSc., tel:+421 43 4203477
Vedúca laborantka: Mgr. Renáta Balková, tel:+421 43 4203884

Kontakty:

Sekretariát: tel. +421 43 4133002
Dokumentácia: +421 43 4203792
Nahlasovanie pooperačných biopsií: +42143 4203479