Diagnostika

Bioptické vyšetrenia – vyšetreńia vzoriek tkanív pacientov odobraných počas diagnostických alebo terapeutických postupov za účelom stanovenia histopatologickej diagnózy, ako aj prediktívnych a prognostických faktorov sú dnes nevyhnutným predpokladom zahájenia a úspešnosti liečby najmä onkologických pacientov. Predstavujú takmer 90% všetkých vyšetrení v ÚPA.

Cytologické vyšetrenia – vyšetrenia buniek získaných neinvazívnymi (tzv. exfoliatívna cytológia) alebo minimálne invazívnymi (tenkoihlová aspirácia) za účelom stanovenia diagnózy najmä onkologických pacientov. Ich podiel je cca 6 % všetkých vyšetrení v ÚPA.

Imunofluorescenčné vyšetrenia –  vyšetrenie autoprotilátok a kožných biopsií

Molekulárne-genetické vyšetrenia – dôkaz vybraných špecifických genetických zmien najmä u hematonkologických pacientov.