Kontakty

laboratórium OKIA: 043/4203 229

konziliárne číslo (výlučne pre potreby zdravotníckych pracovníkov UNM): 0917 635 505 

E-mail: okia_lab@unm.sk