Pedagogická činnosť

Je školiacim pracoviskom SZU pre odbor algeziológia.