Osobnosti

Vedúca  lekárka

MUDr.Marta Kulichová, CSc, algeziológ, anesteziológ, pracuje na OCHB od jej vzniku, 40-ročné skúsennosti, dlhoročná prezidentka SSŠLB a predstaviteľka SR v  európskych a svetových štruktúrach liečby bolesti. 

Lekári

MUDr. Zuzana Čiljaková, algeziológ, anesteziológ, neonatológ

Zdravotné sestry 

Dipl. s. Mária Wolfová – staničná sestra, vedie oddelenie, zabezpečuje prevádzku

Dipl.s. Dana Cígerová - zabezpečujú denný stacionár, akútny pain service, liekové poradenstvo