Čo ponúkame

 1. Komplexné algeziologické vyšetrenie, so stanovením diagnózy a návrhom optimálnej liečby bolesti, ktorú môžu pacienti u nás absolvovať, prípadne doporučíme ďalšie potrebné vyšetrenia, či kontaktovanie iných odborníkov, ak by sme ju my nemohli zabezpečiť.
 2. Acute pain service - spolupracujeme so všetkými chirurgickými pracoviskami v UNM, zabezpečujeme service akútnej pooperačnej bolesti na všetkých chirurgických klinikách, OTK a urológii po veľkých brušných, hrudných, cievnych či urologických operáciách. Niektoré z týchto bolestí sú podkladom prevencie chronickej pooperačnej bolesti - syndrómy ako: fantómová bolesť, komplexný regionálny bolestivý sy, či chronická bolesť hrudníka po thorakotómi - tu všade naša zainteresovanosť môže predchádzať vzniku chronickej pooperačnej bolesti.
 3. Pri akútnom Herpes zoster je dokázané, že pravdepobnosť prechodu do postherpetickej neuralgie je veľmi vysoká pri rizikových faktoroch ako sú: vek nad 60 rokov, onkologické ochorenie a jeho liečba, diabetes mellitus, veľký rozsah ochorenia a silná bolesť. Postherpetická neuralgia je nevyliečiteľná, avšak my na základe spolupráce s Infektologickou klinikou, prakticky nemáme pacientov s takouto diagnózou. Toto je naša hlavná ponuka pre infektológov, dermatológov a neurológov, ktorí by nás mali kontaktovať čo najskôr. 
 4. Farmakologický menežment pacientov s chronickou bolesťou má mnohé úskalia, čo sa týka NSA - hlavne pri dnešnej širokej preskribcii antiagregačných liečív, nie menej je kontraverzný aj u preskribcie slabých či silných opioidov. Dnes reumatológovia, ortopédi, neurológovia a onkológovia môžu predpisovať celý arzenál silných opioidov. Dôsledky tejto preskribcie sú kontroverzné, z celosvetového hľadiska masívna preskribcia opioidov viedla k tomu, že dnes sú prijaté zásady, že iný ako algeziológ, by nemal navyšovať preskribciu silných opioidov nad 80-120mg morfín-ekvivalentej dávky denne, t.j. napríklad fentanyl 25ug/h, buprenorfín 35ug/h, hydromorpone 16mg denne, či oxycodone 50mg denne. Určite by sa dosiahla lepšia úľava od bolesti, menšie vedľajšie účinky a lepšia kvalita života so zohľadnením faktoru 4a - t.j. analgézia, advert events (vedľajšie účinky), aktivita a aberantné správanie (nevhodné), Ak by liečba bolesti silnými opioidmi bola od začiatku meneževoná kvalifikovaným algeziológom, odpadla by aj nevyhnutná záťaž – evidentná kniha preskribcie opioidov. 
 5. Infúzna liečba
  • Antineuropatické infúzie – pre pacientov s neuropatickou bolesťou – neuralgia n. trigemini, postherpetická neuralgia, diabetická polyneuropatia, bolesti chrbta
  • Myorelaxačné infúzie – pre pacientov s bolesťami chrbta
  • Protizápalové infúzie  - pre pacientov s chronickou zápalovou bolesťou – reumatologické, ORL a iné bolesti
 6. Invazívne postupy liečby bolesti (čo ponúkame):
  1. Kaudálne blokády – pre pacientov s bolesťami chrbta, veľkých kĺbov, pelvic pain
  2. Sympatikové blokády: 
   • Neurolytická blokáda celiakálneho plexu pre pacientov s karcinómom pankreasu
   • Hlboká cervikálna blokáda pre pacientov s Komplexným regionálnym syndrómom hornej končatiny
  3. iné blokády:
   • Blokáda ganglion sphenopaladinum – pre pacientov s migrénou, či neuralgiou trigeminálneho nervu
   • Blokáda musculus spinae erectus  - napr. pre pacientov s postherpetickou neuralgiou
   • Blokáda nervus suprascapularis – pre pacientov s bolesťami ramenných kĺbov
   • Blokáda SI zhybov – pre pacientov s bolesťami krížov
   • Blokáda musculus piriformis - pre pacientov s bolesťami krížov
   • Všetky blokády, ak je potrebné, sú vykonávané pod kontrolou neurostimulácie či UZV
 7. Komplementárne postupy liečby bolesti (čo ponúkame):
  • Aplikácia reboxových prúdov – pre pacientov s bolesťami chrbtice, periférnych nervov
  • Aplikácia reflexnej vakuumterapie – pre pacientov s bolesťami chrbtice
 8. Alternatívne postupy liečby bolesti:
  • Aplikácia GUNA – fyziologická regulačná liečba pre pacientov s bolesťami chrbtice, kĺbov
  • Aplikácia vysokogramového C vitamínu 7,5g Injectopas pre pacientov, ktorí si potrebujú zvýšiť alebo upraviť imunitný status – po prekonaní Covid 19, rôznych zápalových ochorení, a bolestí alebo prevencie pred nimi, tiež ako podporná liečba pri nádorových ochoreniach