Osobnosti

MUDr. Denisa Osinová, PhD.
prednostka kliniky
MUDr. Jana Kluknavská
zástupkyňa prednostu kliniky
MUDr. Janka Hošalová Matisová
vedúca lekárka kliniky pre posteľovú časť
Mgr. Silvia Tomášová
vedúca sestra KAIM