Liečba

Liečebno-preventívna starostlivosť je zameraná na výkon práce v anestéziologickej časti a liečby pacientov na posteľovej časti kliniky.

Anestéziologický úsek zabezpečuje výkon všetkých typov anestézií počas chirurgických a diagnostických výkonov v Univerzitnej nemocnici Martin. Počas roka sa na tomto pracovisku vykoná viac ako 12.000 anestézií. Každý rok narastá počet anestézií pre chirurgické a diagnostické výkony, čo  súvisí s nárastom pacientov, ktorí vyhľadávajú UNM z celého Slovenska. Kontinuálne vzdelávanie lekárov a sestier, získavanie kreditov na odborných akciách je súčasťou práce tohto pracoviska. Lektorský zbor KAIM sa zúčastňuje na konzultáciách a prednáškach tých lekárov, ktorí sú v príprave na špecializačné štúdium v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Intenzívna medicína – výkon práce na posteľovej časti KAIM, poskytuje starostlivosť a liečbu pacientom, ktorým zlyhali alebo zlyhávajú životne dôležité orgány. Starostlivosť a liečba týchto pacientov je vedená vysoko odborne a to kolektívom lekárov a sestier, ktoré v 85% majú špecializačné vzdelanie. Tento úsek KAIM spolupracuje so všetkými pracoviskami UNM, ale aj ako klinické pracovisko s okolitými zdravotníckymi pracoviskami. Využívanie modernej techniky je samozrejmosťou pri výkone tejto práce.