Pripravte sa na hospitalizáciu

Upozorňujeme pacientov, aby si v dostatočnom predstihu overili, či je termín ich nástupu na plánovanú hospitalizáciu schválený - telefónnom čísle: 043/4203 609

Počet lôžok – 18 (9 ženy, 9 muži)
Priemerný počet hospitalizovaných pacientov 490 (za roky 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
Rok 2018 - 460 hospitalizovaných pacientov

Pripravte sa na hospitalizáciu

Príjem pacienta na hospitalizáciu do 8:45 hod.

Prosíme si priniesť:

  1. Zdravotnú kartu
  2. Preukaz poistenca
  3. Občiansky preukaz
  4. Lieky, ktoré užívate
  5. Telefonický kontakt na príbuzných
  6. Pn - ak ste práceneschopná/ý
  7. Toaletné potreby + pyžamo (1 na výmenu) 
  8. Digitálny teplomer (iba v prípade, že chcete mať vlastný teplomer)
  9. Antikorový príbor (iba v prípade, že chcete mať vlastný príbor)

V deň príjmu je zabezpečená len večera.