Občianske združenie

Spoločnosť psoriatikov a atopikov Slovenskej republiky

  • spoluorganizujeme Deň kože, deň dotykov – 1 x ročne
  • spoluorganizujeme Melanómový deň – 1x ročne