Pedagogická činnosť

Výučba dermatovenerológie na JLF UK v Martine, slovenskí a zahraniční študenti  IV. ročníka.

Špecializácia v odbore dermatovenerológia, doktorandské denné a externé štúdium v odbore dermatovenerológia – 7.1.13