Liečba

Dermatovenerologická klinika UNM poskytuje komplexnú, liečebnú a preventívnu starostlivosť chorým všetkých vekových skupín s kožnými, pohlavnými a kožnými nádorovými chorobami. Súčasťou činnosti  je rozvíjanie  vedecko-výskumnej  činnosti  a  uvádzanie  najnovších poznatkov do dermatovenerologickej klinickej praxe.

Oblasti, s ktorými sa klinika zaoberá

 • všeobecná dermatovenerológia
 • dermatovenerológia detského a dorastového veku
 • onkodermatológia
 • dermatologická alergológia a imunológia
 • dermatologická mykológia
 • korektívna dermatológia
 • dermatologická angiológia
 • histológia a imunohistológia kože
 • infekčné a vírusové ochorenia kože
 • venerické a pohlavné choroby
 • fototerapia a fotodynamická liečba
 • biologická liečba