Hospitalizácia novorodencov

nformácie pre rodičov, ktorí majú hospitalizované dieťa na Jednotke vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov  - JVSN, alebo na Jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov -  JIS  Neonatologickej kliniky UNM 

Na  JVSN  poskytujeme  komplexnú intenzívno - resuscitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť závažne a kriticky chorým novorodencom, na JIS komplexnú intenzívnu a ošetrovateľskú starostlivosť nedonoseným a chorým novorodencom. Ako súčasť perinatologického centra túto starostlivosť poskytujeme novorodencom z celého regiónu severného Slovenska - Žilina, Čadca, Dolný Kubín, Trstená, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Prievidza, Handlová.

Izby pre sprevádzajúce matky sú k dispozícii v budove Gynekologicko-pôrodníckej kliniky (pavilón č. 6) na prvom poschodí alebo v ubytovacom zariadení nemocnice na Ul. Jesenského 25. Dojčiace matky majú podľa platných prepisov ubytovanie a celodennú stravu poskytovanú bezplatne.

Narodenie nedonoseného alebo chorého dieťaťa prináša do rodiny pochopiteľný smútok, bolesť, napätie, neistotu. Strach o zdravie  dieťaťa je vystupňovaný pobytom v cudzom nemocničnom prostredí, pocitom bezmocnosti priamo pomôcť svojmu dieťaťu, odlúčením od najbližšej rodiny a pri dlhších pobytoch často aj zvýšenou ekonomickou záťažou pre rodinu. Jednou zo základných úloh personálu na našej klinike je dôsledné poskytovanie informácií, psychická podpora matky a dostatočná komunikácia s rodičmi dieťaťa, ktorá je nevyhnutná na zníženie  neistoty a úzkosti, zlepšenie vzájomnej spolupráce a  vybudovanie pocitu dôvery, že dieťa je v tomto ťažkom období v správnych rukách.

 

Návštevy hospitalizovaného dieťaťa

Pri Vašej prvej návšteve prosíme doneste svojmu dieťaťu balík jednorázových plienok potrebnej veľkosti (Pampers, Fixies, Huggies...), balík vlhkých utierok, digitálny teplomer do konečníka, kefku na vlásky a sklenenú (nie umelú) dojčenskú fľašu 120 ml. Digitálny teplomer a kefku na vlásky Vám vrátime pri prepustení dieťaťa domov. Keďže dojčenská fľaša sa opakovane mechanicky čistí, dezinfikuje a sterilizuje, je možnosť jej poškodenia.

Len čo to zdravotný stav Vášho dieťaťa dovolí, pozveme Vás mamička, aby ste sa po dohovore s ošetrujúcim lekárom zúčastňovali na ošetrovaní Vášho dieťaťa. Počas pobytu sa zaučíte v kúpaní, prebaľovaní, kŕmení a v iných ošetrovateľských výkonoch, ktoré sú potrebné u Vášho dieťaťa. 

Veľkou a nenahraditeľnou podporou pre dieťa je  prítomnosť rodičov  pri jeho lôžku. Špecifický hlas, vôňa, dotyk rodičov znamená pre dieťa zaistenie pokoja a komfortu. Podľa stavu dieťaťa personál rodičom vysvetlí, ako nadviazať kontakt, kedy a na ktoré miesta je vhodné dieťaťa sa dotýkať. Pomôžeme Vám a budeme Vás nabádať k aktivitám ako sú:

  • držanie dieťaťa v náručí, dotýkanie sa ho,
  • realizovanie „klokanej“ starostlivosti,
  • prikladanie dieťaťa k prsníku matky,
  • nežné dotýkanie sa dieťaťa, liečebný dotyk,
  • rozprávanie, spievanie alebo čítanie dieťaťu,
  • hojdanie / „čičíkanie“ dieťaťa.

Návštevné hodiny vyhradené len pre rodičov sú v čase od 7.00 – 18.00 hod.  

Návštevy ďalších príbuzných dieťaťa sú v súlade dodržiavaním hygienicko- epidemiologického režimu na NK  nevhodné.

Pri vstupe na oddelenie svoj príchod ohláste službukonajúcej sestre. Odchod nahláste ošetrujúcej sestre Vášho dieťaťa. Pri každej návšteve  je dôležité  vykonať hygienickú dezinfekciu rúk, ktorej postup Vám podrobne vysvetlí službukonajúca sestra. V prípade prebiehajúceho diagnostického alebo terapeutického výkonu môžete byť požiadaní o prerušenie návštevy, snažte sa to rešpektovať. Počas prebiehajúcej veľkej vizity s prednostom kliniky môžete byť prítomní pri lôžku svojho dieťaťa, ale pri informáciách o  ďalšom pacientovi, prosíme, opustite miestnosť. Taktiež Vás prosíme o používanie mobilných telefónov mimo priestorov nášho oddelenia, vzhľadom na možnú interferenciu s medicínskymi prístrojmi. O fotení (bez blesku) a filmovaní dieťaťa dopredu informujte ošetrujúcu sestru. Počas návštevy svojho dieťaťa venujte všetku pozornosť len jemu, pozorujte a spoznávajte ho, neobzerajte a neporovnávajte svoje dieťa s inými deťmi a rešpektujte odporúčania ošetrovateľského personálu.

 

Informácie o zdravotnom stave dieťaťa

Informácie o zdravotnom stave, výsledkoch vyšetrení, liečbe a plánovaných terapeutických postupoch poskytuje ošetrujúci lekár. Ošetrujúca sestra Vás bude informovať o ošetrovateľských postupoch. Službukonajúci lekár v čase od 15.30 –07.00 hod. Vás bude informovať len pri akútnej zmene zdravotného stavu Vášho dieťaťa.
Telefonické informácie poskytujeme len rodičom, počas celého dňa (telefón 043 / 4203 130)

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti a Jednotka intenzívnej starostlivosti sú rušné miesta, kde sa stretnete s nezvyčajnými prístrojmi a zvukmi. Monitor je zariadenie na sledovanie životne dôležitých telesných funkcií dieťaťa. V prípade zmien sledovaných parametrov monitor reaguje zvukom, ktorým upozorní personál. Ak je dieťa uložené v postieľke, je monitorované mimoriadne citlivým prístrojom, ktorý cez matrac sníma dych dieťaťa. Pri zmenách dýchania monitor spúšťa svetelný a zvukový signál. Pri prepustení do domácej starostlivosti Vám môžeme takýto monitor zapožičať za stanovených podmienok.
Ventilátor je  prístroj , ktorý zabezpečuje dýchanie. Podobne ako monitor v prípade zmien sledovaných parametrov reaguje zvukovým signálom, ktorým upozorňuje personál. Vaše dieťa  môže mať zavedený jeden alebo viac vnútrožilových vstupov, cez ktoré sa podávajú rôzne lieky a výživa. Ďalšie hadičky môžu odsávať tekutinu alebo vzduch z rôznych dutín tela, iné merajú teplotu, pulz, tlak, EKG, okysličovanie vnútorných orgánov tela.

Pri akýchkoľvek otázkach a  nejasnostiach oslovte ošetrujúceho lekára alebo sestru. Zdravotná dokumentácia je určená len pre zdravotnícky personál.

Ak máte záujem sa osobne rozprávať s prednostom kliniky, zástupcom prednostu o zdravotnom stave dieťaťa alebo s vedúcou sestrou o ošetrovateľských problémoch, prosíme Vás, dopredu informujte ošetrujúceho lekára, aby mohol toto stretnutie dohodnúť.

 

Duchovnú službu s možnosťou krstu Vášho dieťaťa v kritickom stave poskytuje rím.-kat. duchovný ( 043 / 4203 4280908 479 735) alebo diakonka ECAV (0903 406 409)

Ak sa Vaše dieťa narodilo v Martine, vyzdvihnete si jeho rodný list na matrike (Mestský úrad, Vajanského námestie č. 1) a prihlásite ho v zdravotnej poisťovni. Preukaz poistenca nám predložte najneskôr do 60 dní od narodenia.