Hospitalizácia detí

Na Klinike detí a dorastu hospitalizujeme deti od novorodencov do veku 19 rokov. Je potrebné, aby rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa pri prijatí predložil lekárovi : 

  • zdravotnú dokumentáciu, 
  • kartičku poistenca, 
  • občiansky preukaz (u dieťaťa do 15 rokov OP rodiča alebo zákonného zástupcu), 
  • doporučenie detského lekára k hospitalizácii.

Pri hospitalizácii dieťaťa do 6 rokov má nárok byť s ním prijatý aj jeden z rodičov.

Deti nad 6 rokov môže počas hospitalizácie sprevádzať rodič len so súhlasom revízneho lekára zdravotnej poisťovne, kde je dieťa poistené.

Školopovinné deti môžu počas dlhodobej hospitalizácie využívať zdarma služby učiteľa, ktorý pre ne zostaví individuálny plán výučby a bude za nimi denne dochádzať priamo na oddelenie.