Hospitalizácia dospelých

Vo všetkých budovách nemocnice je zákaz fajčenia

Pokiaľ máte naplánovanú hospitalizáciu v našom zdravotníckom zariadení, na niektorom z lôžkových oddelení, nezabudnite si so sebou vziať :

 • občiansky preukaz, 
 • kartičku poistenca, 
 • zdravotnú dokumentáciu, 
 • doporučenie na hospitalizáciu (neplatí v prípade akútneho stavu), 
 • röntgenové snímky z posledných vyšetrení, 
 • doklad o PN, ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom, 
 • ak ste v evidencii Úradu práce, tak príslušný doklad, ktorý úrad vystavil.

Počas hospitalizácie ďalej budete potrebovať:

 • prezuvky
 • župan
 • pyžamo
 • hygienické potreby
 • uterák

Do nemocnice si môžete priniesť:

 • mobilný telefón
 • knihu, časopisy a pod.

Mobilný telefón sa nesmie používať na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), na Rádiologickej klinike, na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny a na ďalších vyznačených miestach, kde by mohol ohroziť správny chod životne dôležitých prístrojov.

Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte:

 • veľký finančný obnos
 • vkladné knižky a iné doklady o bankových účtoch
 • zlato a iné cennosti 
 • živé kvety (z hygienických dôvodov)