Kontakty

Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz

Adresa: Kollárova 10, 036 59 MARTIN

Telefón/fax: 043/4132770 

Zamestnanci pracoviska

Prednosta: doc. MUDr. Ľubomír STRAKA, PhD. (lubomir.straka@unm.sk)

Zástupca prednostu pre prevádzkovú činnosť: prof. MUDr. František NOVOMESKÝ, PhD. (frantisek.novomesky@uniba.sk)

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť: doc. MUDr. Jozef KRAJČOVIČ, PhD. (jozef.krajcovic@uniba.sk)

lekár: MUDr. Martin JANÍK, PhD. (martin.janik@uniba.sk)

Sekretariát: Dagmar BATKOVÁ (dagmar.batkova@uniba.sk)