Diagnostika

Zdravotnícka činnosť ÚKB je organizovaná v dvoch hlavných zložkách: Laboratórium rutinnej a statimovej diagnostiky a Laboratórium molekulárno-genetických a elektroforetických metód. Na pracovisku sa vykonávajú tieto vyšetrenia:

 • základné biochemické vyšetrenie biologických tekutín - krv, moč, cerebrospinálny mok, ďalšie telesné tekutiny
 • špecializované biochemické vyšetrenia - hormóny, onkomarkery, špecifické proteíny a proteínové frakcie, špecifické metabolity, zložky humorálnej imunity, protilátky, kardiálne markery, markery kostného metabolizmu, hladiny liečiv, vitamíny
 • rýchla diagostika v rámci intenzívnej starostlivosti - acidobázická rovnováha (artéria, véna, kapilára, pupočník artéria, pupočník véna), albumín, bilirubín celkový, bilirubín konjugovaný, celkové bielkoviny, glukóza, kreatinín, močovina, kyselina močová, ALT, AMS, AST, CK, GMT, ALP, lipáza, draslík, horčík, chloridy, sodík, vápnik, vápnik ionizovaný, osmolalita, CRP, presepsín, CK–MB, myoglobín, troponín I, NT-proBNP, digoxín, karbamazepín, kyselina valproová, teofylín, amoniak, laktát, mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu a cerebrospinálneho moku, základný toxikologický skríning
 • vyšetrenia v rámci transplantačného programu (sérologické vyšetrenia, monitorovanie imunosupresívnej terapie)
 • vyšetrovanie hemoglobinopatií a monoklonálnych gamapatií
 • diagnostika infekcie M. tuberculosis (quantiferon)
 • mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu, cerebrospinálneho moku a ďalších telesných tekutín
 • špecializované vyšetrenia moču (typizácia erytrocytúrie, selektívna proteinúria, základný toxikologický skríning)
 • špecializované vyšetrenia cerebrospinálneho moku (izoelektrická fokusácia – oligoklonálne pásy, spektrofotometria)
 • molekulárno-biologické vyšetrenia génových polymorfizmov asociovaných s ochoreniami
 • vyšetrenie stolice