Pripravte sa na hospitalizáciu

Každý pacient, ktorý má záujem o liečbu na našom pracovisku, musí byť najskôr vyšetrený lekárom na našej ambulancii plastickej chirurgie, ktorá sa nachádza na prízemí  nového chirurgického pavilónu v Univerzitnej nemocnici.  Na toto vyšetrenie sa pacient môže objednať osobne na ambulancii, alebo telefonicky na čísle : 043/ 4203675.  Po vyšetrení pacient dostane termín operačného výkonu, alebo hospitalizácie na našom oddelení, ktoré sa nachádza na III. poschodí v novom chirurgickom pavilóne v Univerzitnej nemocnici. Taktiež pacient obdrží informáciu o tom, či je výkon preplácaný  zdravotnou poisťovňou, alebo  si ho musí uhradiť sám v pokladni Univerzitnej nemocnice a v akej cene.