Pedagogická činnosť

Pracovníci Oddelenia plastickej chirurgie sa podieľajú  na odbornej výučbe:

  • študentov JLF UK (stáže, prednášky) :
    • slovenskí študenti – 116 hodín/rok                                                                                                                                                           
    • zahraniční študenti – 74 hodín/rok                                                                                                                                                              
    • spolu – 190 hodín/rok
  • študentov Ošetrovateľstva (lektorská činnosť pre praktickú časť špecializačného študijného programu pre odbor – ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie).