Operačné výkony

Operačné výkony s jednodňovou hospitalizáciou

 • Výkony na vonkajších genitáliách, pošve a krčku maternice (konizácia, amputácia, LEEP, LEETZ, laservaporizácia)
 • Hysteroskopia (diagnostická a operačná)
 • Laparoskopia (diagnostická a operačná)
 • Diagnosticko - terapeutické kyretáže (vyčistenie dutiny maternice)
 • Korekčné operácie vonkajších rodidiel
 • Operačné výkony pre nezhubné nálezy na prsníku

Operačné výkony s viacdňovou hospitalizáciou

 • Hysterektómia simplex
 • Hysterektómia s adnexektómiou
 • Totálna laparoskopická hysterektómia vrátane biopsie sentinelovej lymfatickej uzliny
 • Vaginálne operácie na maternici a pošvovej stene
 • Radikálna hysterektómia pri karcinóme krčka
 • Extrafasciálna hysterektómia pri karcinóme tela maternice a vaječníka
 • Radikálne mastektómie s axilárnou exenteráciou pri karcinóme prsníka
 • Limitované operácie prsníka pre malígne ochorenie s limitovaným výkonom v axile vrátane biopsie SLU
 • Enukleácia myómov maternice
 • Urogynekologické operácie bez a s použitím implantátov
 • Operácie hlbokej infiltrujúcej endometriózy