Rezidentský program

Univerzitná nemocnica Martin je zapojená do realizácie Rezidentského programu, ktorý sa realizuje v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a s lekárskymi fakultami:

  • Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
  • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Rezidentské štúdium je možné realizovať v špecializačných odboroch určených MZ SR. Zoznam špecializačných odborov je
zverejnený na stránke
https://health.gov.sk/?rezidenti-specializacne-odbory-podla-samospravnych-krajov

V prípade záujmu kontaktujte

Ing. Gabriela Lukášiková, MBA

vedúca Odboru ľudských zdrojov

043/4203 537

Telefón