Kontakty

Oddelenie výdaja verejnosti

 • tel: 043/4 203 160,  e-mail: nemlek@unm.sk
 • farmaceut špecialista - Mgr. Ľubica Füzeková, Mgr. Peter Krupinský
 • farmaceutický laborant špecialista - Ingrid Buranská, Ľubica Naďová
 • sanitár / THP - Bronislava Krajčovičová

Oddelenie klinickej farmácie

 • tel: 043/4 203 353,  e-mail: lekaren@unm.sk
 • farmaceut špecialista - Mgr. Ľubomíra Vyšinská, Mgr. Katarína Sidorová, PharmDr. Nina Zimová
 • farmaceutický laborant špecialista - PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH, Bc. Ľuboslava Hamzová
 • farmaceutický laborant - Daša Fúčelová
 • sanitár so SZŠ - Daniela Tomková, Denisa Urminská

Oddelenie prípravy humánnych liekov

 • tel: 043/4 203 180, e-mail: lekipl@unm.sk
 • farmaceut špecialista -  Mgr. Jana Vlachynská
 • farmaceutický laborant špecialista - Alena Miháliková
 • sanitár so SZŠ - Tatiana Kucháriková, Anna Pĺžová

Oddelenie zdravotníckych pomôcok

 • tel: 043/4 203 348043/4 203 499 e-mail: szm@unm.sk
 • technik pre zdravotnícke pomôcky - Bc. Martina Vaňková
 • farmaceutický laborant špecialista - Janka Kolníková, Beáta Kopčeková
 • farmaceutický laborant - Marta Dreisigová
 • sanitár so SZŠ - Soňa Klimová, Zdenka Tomašecová

Oddelenie prípravy cytostatík

 • farmaceutický laborant špecialista - Eva Mogyorosiová
 • tel: 043/4 203 977
 • farmaceutický laborant špecialista - Alena Tarabová
 • tel043/4 203 913

Referát ekonomiky a centrálnych nákupov

 • THP - Mgr. Ľubica Balšianková, Bronislava Krajčovičová
 • tel: 043/4 203 326