Pripravte sa na hospitalizáciu

Detská časť FRO UNM

Odborný personál (lekári, fyzioterapeuti, sestry), sa špecializuje  na poskytovanie komplexnej fyziatricko-rehabilitačnej starostlivosti pre deti od novorodeneckého veku do 18 rokov + 364 dní.

V rehabilitačnej liečbe  oddelenie poskytuje individuálnu telesnú výchovu, reflexnú Vojtovu terapiu, NDT Bobath koncept (pre deti nad 3 roky), dojčenskú gymnastiku, cvičenie na fit loptách, DNS, školu chrbta, ergoterapiu.

Súčasťou fyzikálnej liečby je hydroterapia - perličkový kúpeľ, vírivý kúpeľ, termoterapia - parafínový zábal, elektroliečba, laser, magnetoterapia, biotron, oxygenoterapia.

Oddelenie je certifikovaným pracoviskom EÚ v bazálnej stimulácii.

Informácie ohľadom cvičenia a termíny kontrol u fyzioterapeutov poskytujeme na telef.čísle 043/4203626 v prac.dňoch len  od 7:00-7:45 a len od 14:30-15:00.

Lôžková časť FRO UNM pre deti

Rehabilitačný pobyt odporúča fyziater,neurológ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.

Lôžková časť má 7 izieb.

Na hospitalizáciu sú prijímané deti od 4 mesiacov do 3 rokov.

Slúži pre potreby pacientov z celého Slovenska, pre ktoré neexistuje iná alternatíva  v pôsobnosti MZ SR.

Pre oddelenie je veľmi dôležitá spolupráca s Neonatologickou klinikou UNM, keďže veľkú časť pacientov tvoria predčasne narodené deti a deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou.

Včasná a komplexná rehabilitačná starostlivosť je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o týchto novorodencov v snahe minimalizovať následky perinatálnych komplikácií a zabezpečiť optimálnu kvalitu života dieťaťa v ďalšom vývine.

Špecifikom zariadenia je, že všetky hospitalizované deti sú prijaté v sprievode rodiča, najčastejšie matky. Význam prítomnosti rodiča  nespočíva len v citovej opore blízkej osoby, ale predovšetkým je rodič počas hospitalizácie zacvičený v rehabilitačných metodikách (najmä reflexnej metodike podľa prof. VOJTU), vďaka čomu môže pokračovať v cvičení s dieťaťom aj v domácom prostredí.

Štandardná dĺžka pobytu je 9 až 10 dní.

Nevyhnutnou súčasťou komplexnej rehabilitácie je včasná intervencia a náprava narušených psychických funkcií už od raného veku.

Na rehabilitačný pobyt sú deti prijímané na základe odporúčania rehabilitačného lekára alebo neurológa. Pred pobytom sú všetky deti z regiónu vyšetrené v našej ambulancii.

Rodičia zasielajú príslušnú zdravotnú dokumentáciu (odporúčanie, výsledky z odborných vyšetrení, najmä neurologické a rehabilitačné + správa z novorodeneckého oddelenia) na adresu pracoviska / Detské FRO, Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 01 Martin /.  alebo na mailovú adresu rehabpobyt@unm.sk  

Súhlas poisťovne vybavuje naše FRO  v spolupráci s oddelením pre styk so zdravotnými poisťovňami elektronicky.

Dieťa je s rodičom ubytované samostatne, počas hospitalizácie  je zabezpečená celodenná strava, pričom druh umelej mliečnej výživy prípadne iné špeciálne dietetikum je nutné nahlásiť sestre pred nástupom na pobyt.

Sprevádzajúce osoby si môžu zakúpiť obedy, príp.večere za poplatok podľa platného cenníka UNM. Pred oddelením je možnosť parkovania osobného automobilu za poplatok podľa platného cenníka UNM.

Pokyny pred hospitalizáciou

Na pobyt sú prijímané deti, ktoré cvičia Vojtovu metódu.

Pri nástupe na pobyt musia byť dieťa i jeho sprievodca zdraví, bez akútneho infektu.

Prípadné ochorenie dieťaťa je nutné nahlásiť a dohodnúť si náhradný termín hospitalizácie  s lekárom.

Čo je nevyhnutné si priniesť na hospitalizáciu

Preukaz poistenca dieťaťa + sprievodcu, občiansky preukaz sprievodcu dieťaťa, komplexnú zdravotnú dokumentáciu – lekárske správy  z odborných vyšetrení, príp. aj RTG, CT, MRI dokumentáciu, výmenný lístok s odporúčaním na pobyt, umelú mliečnu výživu, lieky, ktoré bežne dieťa užíva na dobu hospitalizácie, hygienické potreby pre dieťa a sprievod, jednorázové podložky, bežné oblečenie, prezúvky, obľúbené hračky, plienky do vody, osušku, ortopedicko - protetické pomôcky, kočík, deku.

Objednanie na pobyt č.tel.: 043/4203 656

FR pracovisko spolupracuje s občianskym združením Matka a dieťa Turca.