Výsledok výberového konania Primár Onkologického centra

  • 24.05.2023

Na základe výberového konania na obsadenie vedúcej  funkcie primár Onkologického centra  konaného dňa  17.05.2023 v súlade so Zákonom č. 552/2003 Z.z. v platnom znení a v súlade so smernicou  SM-35 Výberové konanie UNM, sa výberového konania zúčastnil 1 uchádzač, v rámci ktorého výberová komisia určila výsledok výberového konania nasledovne:

  1. MUDr. Ivan Kecskés, MBA