Výsledok výberového konania Prednosta Ortopedickej kliniky UNM a JLF UK

  • 20.10.2023

Na základe výberového konania na obsadenie vedúcej  funkcie prednostu Ortopedickej kliniky  UNM a JLF UK konaného dňa 18.10.2023 v súlade so Zákonom č. 552/2003 Z.z. v platnom znení a v súlade so smernicou  SM-35 Výberové konanie UNM, sa výberového konania zúčastnili  2 uchádzači, v rámci ktorého výberová komisia určila výsledok výberového konania nasledovne:

  1. MUDr. Zoltán Cibula,PhD.
  2. MUDr. Libor Nečas,PhD.