Prevádzkovanie pohotovosti pre dospelých

  • 28.06.2024
Univerzitná nemocnica v Martine zabezpečuje na základe rozhodnutia MZ SR od 2. júla 2024 dočasné prevádzkovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých. Ide o poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu dospelej osoby, ktorá bezprostredne neohrozuje jej život. 


Pacienti budú vyšetrovaní v priestoroch ambulantnej časti Kliniky hematológie a transfuziológie v areáli UNM. (pavilón č. 16). Pre ľahšiu orientáciu pacientov sú v areáli nakreslené navádzacie červené čiary. Spolu s informačnou tabuľou o prevádzke pohotovosti ich nájdete pri hlavnej bráne vstupu pre peších, ako aj pri  parkovisku pre klientov nemocnice. 

Pohotovosť pre dospelých na Mudroňovej ul. je momentálne zrušená.   

Pohotovostná služba bude dostupná v pracovných dňoch v čase od 16.hod do 22.hod a v dňoch pracovného pokoja a sviatkov v čase od 7.hod do 22.hod.

Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v pohotovostnej ambulancii pre dospelých sa účtuje poplatok 2.-€. Kupón si môžu pacienti zakúpiť u informátorov pri vstupe do UNM, prípadne na vozovej vrátnici.
Kontakt: +421 43 4203 196
Pavilón č. 16 - ambulantná časť Kliniky hematológie a transfúziológie

Pavilón č. 16 - ambulantná časť Kliniky hematológie a transfúziológie

Pavilón č. 16 vyznačený v červenom krúžku

Pavilón č. 16 vyznačený v červenom krúžku